Tolerancje wykonania przekroju poprzecznego wg EN 10278

Wymiar nominalny Klasa dokładności wykonania wg ISO 286-2
h6 h7 h8 h9 h10 h11
mm
od 4 do 6 -0,008 -0,012 -0,018 0,030 -0,048 -0,075
powyżej 6 do 10 -0,009 -0,015 -0,022 -0,036 -0,058 -0,090
powyżej 10 do 18 -0,011 -0,018 -0,027 -0,043 -0,070 -0,110
powyżej 18 do 30 -0,013 -0,021 -0,033 -0,052 -0,084 -0,130
powyżej 30 do 50 -0,016 -0,025 -0,039 -0,062 -0,100 -0,160
powyżej 50 do 80 -0,019 -0,030 -0,046 -0,074 -0,120 -0,190
>80 do 100 -0,022 -0,035 -0,054 -0,087 -0,140 -0,220

Klasy jakości powierzchni wg EN 10277

Klasa 1)
1 2 3 4
Dopuszczalna głębokość wady max 0,3mm dla d ≤ 15mm;„
max 0,02 x d dla 15 < d ≤ 100mm
max 0,3mm dla d ≤ 15mm;
max 0,02 x d dla 15 < d ≤ 75mm;
max 1,5mm dla d > 75mm
max 0,2mm dla d ≤ 20mm;
max 0,01 x d dla 20 < d ≤ 75mm;
max 0,75mm dla d > 75mm
bez pęknięć powstających w procesie wytwarzania
Maksymalny procent dostawy o większej niż ustalono wadliwości 4% 1% 1% 0,2%
Wyrób 2)
Pręty okrągłe + + + +
Pręty kwadratowe + +
(dla d ≤ 20mm)3)
+ +
Pręty sześciokątne + +
(dla d ≤ 50mm)3)
+ +

d = nominalna średnica pręta lub odległość między równoległymi bokami prętów kwadratowych i sześciokątnych.

1)jeżeli nie podjęto żadnych uzgodnień przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu przyjmuje się wykonanie powierzchni w klasie 1.

2)+ oznacza osiągalny w tych klasach, – oznacza nieosiągalny w tych klasach.

3)wykrywanie pęknięć metodą prądów wirowych nie możliwe odpowiednio dla d >20 mm lub d >50 mm

Odchyłki prostości wg EN 10278*

*wykonanie prętów o wyższej prostości wymaga uzgodnienia

Wyrób Grupa stali Wymiar nominalny
[mm]
Max odchyłka
[mm]
Pręty okrągłe < 0,25 % C 1,0
≥ 0,25% C, stale stopowe i ulepszane cieplnie 1,5
Stale nierdzewne, narzędziowe, łożyskowe 1,0
Pręty kwadratowe i sześciokątne < 0,25 % C ≤ 75 1,0
≥ 0,25% C, stale stopowe i ulepszane cieplnie ≤ 75 2,0
Stale nierdzewne, narzędziowe, łożyskowe ≤ 75 1,0

Zobacz także

projekt współfinansowany