Powierzchnia

Powierzchnia prętów a) b):

 • ciągnione – klasa 1
 • łuszczone – klasa 3
 • szlifowane – klasa 4

Powierzchnia może być poddana kontroli defektoskopowej metodą prądów wirowych – zakres i warunki badania wymagają uzgodnienia przy zamówieniu.

a) wg EN 10277, usuwanie zendry przed ciągnieniem przez śrutowanie

b) wykonanie w klasie wyższej niż standard wymaga uzgodnienia

Stan dostawy

Standardowe stany dostawy prętów:

 • ciągnione, jako umocnione przez ciągnienie +C;
 • łuszczone, surowe po walcowaniu +SH;
 • szlifowane po ciągnieniu +C+SL lub po łuszczeniu +SH+SL;

Może być uzgodnione dostarczenie prętów w innych rodzajach wykonania i stanach obróbki cieplnej np.:

 • ciągnione: +A+C; +N+C;
 • łuszczone: +N+SH; +QT+SH;
 • szlifowane: +N+SL; +QT+SL;

Końce prętów

Końce prętów mogą być:

 • cięte na nożycy,
 • jednostronnie lub obustronnie obcinane na pile,
 • fazowane i planowane czoła.

Może być uzgodnione dostarczenie prętów w innych rodzajach wykonania i stanach obróbki cieplnej np.:

Pręty o wymiarach przekroju poprzecznego od 8 mm do 90 mm mogą mieć końce fazowane i planowane powierzchnie czołowe. Wielkość fazy ~2/45°.c)

Pręty ze stali automatowych o wymiarach przekroju powyżej 10,0 mm mają standardowo końce fazowane.
Cechowanie barwne końców wymaga uzgodnienia

c) inne fazy do uzgodnienia

Prostość

Pręty wykonywane są jako prostowane, wartość odchyłki od prostoliniowości:
max 1,0 mm/m.

Wykonanie wyższych prostości wymaga uzgodnienia.

Pakowanie – masa wiązki

Pręty pakowane są w wiązki o wadze 1000 do 2000 kg wiązane taśmą stalową w kilku miejscach na długości wiązki.

Pręty szlifowane mogą być pakowane specjalnie – w papier krepowany, owijane pojedynczo lub w wiązkach, chronione tubami tekturowymi lub pakowane w skrzynie drewniane.

Specjalne sposoby pakowania wymagają uzgodnienia.

Ochrona antykorozyjna

Powierzchnia prętów pokryta olejem antykorozyjnym, zapewniającym ochronę w czasie transportu środkami zamkniętymi i składowania w magazynach zadaszonych przez normalnie stosowany okres magazynowania.

Specjalne zabezpieczenia antykorozyjne wymagają uzgodnienia.

Dokumenty jakościowe

Świadectwo odbioru 3.1 lub Atest 2.2 wg EN 10204

Zobacz także

projekt współfinansowany