Mezní úchylky příčného průřezu podle EN 10278

>50 až 80-0,019-0,030-0,046-0,074-0,120-0,190

Jmenovitý rozměr Mezní úchylky podle ISO 286-2
h6 h7 h8 h9 h10 h11
mm
4 až 6 -0,008 -0,012 -0,018 0,030 -0,048 -0,075
 >6 až 10 -0,009 -0,015 -0,022 -0,036 -0,058 -0,090
>10 až 18 -0,011 -0,018 -0,027 -0,043 -0,070 -0,110
>18 až 30 -0,013 -0,021 -0,033 -0,052 -0,084 -0,130
>30 až 50 -0,016 -0,025 -0,039 -0,062 -0,100 -0,160
>50 až 80 -0,019 -0,030 -0,046 -0,074 -0,120 -0,190
>80 až 100 -0,022 -0,035 -0,054 -0,087 -0,140 -0,220

TŘÍDY JAKOSTÍ POVRCHŮ podle EN 10277

Klasa 1)
1 2 3 4
Přípustná hloubka necelistvosti max 0,3mm pro d ≤ 15mm;
max 0,02 x d pro 15 < d ≤ 100mm
max 0,3mm pro d ≤ 15mm;
max 0,02 x d pro 15 < d ≤ 75mm;
max 1,5mm pro d > 75mm
max 0,2mm pro d ≤ 20mm;
max 0,01 x d pro 20 < d ≤ 75mm;
max 0,75mm pro d > 75mm
bez prasklin vznikajících ve výrobním procesu
Maximální procento dodávky s vady větší něž bylo dohodnuto 4% 1% 1% 0,2%
Výrobek 2)
Tyče kruhové + + + +
Tyče čtvercové + +
(pro d ≤ 20mm)3)
+ +
Tyče šestihranné + +
(pro d ≤ 50mm)3)
+ +

d = nominální průměr tyče, nebo vzdálenost mezi paralelními boky tyči čtvercových a šestihranných.

1)pokud nedošlo k žádným ujednáním v poptávce a v objednávce, je stanoveno provedení povrchu ve třídě 1.

2)+ znamená možné k dosažení v těch třídách, – znamená nemožné k dosažení v těch třídách.

3)kontrole případných trhlin s použitím defektoskopie pomocí vířivých proudů – není možná dle d >20 mm, respektive d >50 mm

ÚCHYLKY PŘÍMOSTI podle EN 10278*

*zhotovení tyčí s vyšší přímostí vyžaduje ujednání

VÝROBEK SKUPINA OCELI NOMINÁLNÍ ROZMĚR [mm] MAX ÚCHYLKA [mm]
Tyče kruhové < 0,25 % C 1,0
≥ 0,25% C, Oceli legované a tepelně zušlechtěné 1,5
Ocele nerezové, nástrojové a pro ložiska 1,0
Tyče čtvercové a šestihranné < 0,25 % C ≤ 75 1,0
≥ 0,25% C, Oceli legované a tepelně zušlechtěné ≤ 75 2,0
Ocele nerezové, nástrojové a pro ložiska ≤ 75 1,0

Viz též