Nowa jakość wyrobu !

Kalibrowane Pręty Precyzyjne ze stali jasnej

Oferujemy wyroby o przekrojach:

Okrągłym 30-100 mm
Sześciokątnym 30-70 mm
Kwadratowym 30-80 mm

Nowoczesne metody produkcji i kontroli pozwalają na osiągnięcie znacząco podwyższonych charakterystyk wyrobów:

  • Jakość powierzchni – do 4 klasy
  • Wymiar poprzeczny pręta w założonej tolerancji – na całej długości
  • Odchyłka okrągłości – poziom max 0,0261 (IT/3)
  • Precyzyjna długość – tolerancja do 5 mm
  • Prostość prętów – do 0,3 mm/m
  • Brak odwęglenia powierzchni
  • Innowacyjny proces technologiczny realizowany na wyspecjalizowanych maszynach pozwolił na rozszerzenie dotychczasowej oferty o wyroby przekraczające wymagania stawiane przez stosowane normy europejskie.
  • Nowatorskie wykonanie prętów pozwala na redukcję kosztów dalszego przetwarzania, dzięki podwyższonej dokładności geometrycznej oraz powierzchni gotowej do wykorzystania.

Zobacz także

projekt współfinansowany