Projekt współfinansowany – działanie 3.2.1 Badania na Rynek

W ramach projektu firma zrealizuje szereg działań inwestycyjnych mających na celu rozpoczęcie produkcji i sprzedaży precyzyjnych prętów kalibrowanych o przekroju okrągłym, sześciokątnym lub kwadratowym oraz średnicy do 100 mm. Nowe produkty Spółki charakteryzować się będą szeregiem  ulepszonych (względem obecnie oferowanych na rynku) właściwości mechanicznych i użytkowych w postaci: lepszej jakości powierzchni, wysokiej tolerancji długości oraz wymiaru pręta na całej jego długości, znacząco mniejszej odchyłki okrągłości, wysokiej prostości, brakiem odwęglenia powierzchni.

Znacząco ulepszone produkty powstaną w wyniku zastosowania innowacyjnej technologii polioptymalizacji procesu wytwarzania prętów z wykorzystaniem procesów łuszczenia, śrutowania oraz ciągnienia na zimno w jednym ciągu technologicznym.

Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie obecnej oferty handlowej Spółki o nowy, dotychczas niedostępny na rynku krajowym oraz zagranicznym produkt. Dywersyfikacja produkcji pozytywnie wpłynie na konkurencyjność oraz rozpoznawalność przedsiębiorstwa na wybranych rynkach europejskich.

Wartość projektu: 15 593 600,00 zł   Wkład Funduszy Europejskich: 9 300 960,00 zł

Zobacz także

projekt współfinansowany