POVRCH

Povrch tyčí: a) b):

 • tažené – třída 1
 • loupané – třída 3
 • broušené – třída 4

Povrch lze podrobit defektoskopické kontrole metodou vířivých proudů – rozsah a podmínky zkoušek vyžadují dohodu při objednávce.

a) podle EN 10277, odstraňování okují před tažením otryskáváním, provedení ve třídě vyšší než standard vyžaduje ujednání

b) wykonanie w klasie wyższej niż standard wymaga uzgodnienia

STAV DODÁVKY

Standardně se tyče dodávají ve stavu:

 • tažené, jako zpevněné tažením +C,
 • loupané, surové po válcování +SH
 • broušené, po tažení +C+SL nebo po loupání +SH+SL

Může být dohodnuto dodání tyčí s jinými druhy provedení a v jiných stavech tepelného zpracování, např.:

 • tažené : +A+C; +N+C
 • loupané : +N+SH; +QT+SH
 • broušené : +N+SL; +QT+SL

KONCE TYČÍ

Konce tyčí:

 • stříhané na nůžkách
 • jednostranně nebo oboustranně ořezávané na pile
 • hrotovaná (sražené hrany) a frézovaná čela

Tyče s rozměry příčného průřezu od 10 mm do 90 mm mohou mít konce hrotované a frézované čelní plochy. Velikost sražené hrany ~2/45°.c)

Tyče z automatové oceli s rozměry průřezu nad 10,0 mm mají standardně hrotované konce. Barevné označování konců vyžaduje dohodu.

c) jiné hrotování k dohodnutí

PŘÍMOST

Tyče jsou zhotovovány jako rovnané, hodnota úchylky přímosti: max 1,0 mm/m.
Provedení vyšších přímostí vyžaduje ujednání.

BALENÍ – HMOTNOST SVAZKU

Tyče jsou baleny do svazků o hmotnosti 1 000 až 2 000 kg stažených ocelovou páskou na několika místech délky svazku.

Broušené tyče mohou být baleny speciálně – do krepovaného papíru, ovinuté jednotlivě nebo po svazcích, chráněné lepenkovými tubami nebo balené do dřevěných beden.

Speciální způsoby balení vyžadují dohodu.

ANTIKOROZNÍ OCHRANA

Povrch tyčí je pokryt antikorozním olejem, který zajišťuje ochranu během přepravy uzavřenými dopravními prostředky a při skladování v zastřešených skladech po běžně používanou dobu skladování.

Zvláštní antikorozní ochrany vyžadují ujednání.

DOKUMENTY O KVALITĚ

Potvrzení přejímky 3.1 nebo Atest 2.2 podle EN 10204

Viz též