STALMA S.A. nabízí služby komplexní analýzy výrobků ocelových, ocelolitinových a litinových.
Vlastníme Laboratoř vybavenou specialistickém zařízením pro zkoušení slitin železa.

Provádíme znalecké posudky a zkoušky v rozsahu:

 • určování chemického složení výrobků pomocí spektrometrů,
 • určování mechanických vlastností (Rm; Re; A5; z; tvrdost; odolnost proti nárazu apod.),
 • určování metalografických struktur.

Zkušení experti Útvaru Kontrole Jakosti díky specialistickým zkušebním přístrojům, znalostem a dodržování norem ISO / TS 16949:2009, ISO 9001:2008 zajišťují konstantně vysokou kvalitu naších výrobků.

Kontrolní a zkušební přístroje v naše laboratoře:

 • Spektrometr SPECTROTEST
 • Emisní optický spektrometr POLYVAC
 • Atomový absorpční spektrometr
 • Analyzátor obsahu C a S
 • Přístroje k analýze mechanických vlastností
 • Mikroskop NEOPHOT 21 vybaveny kamerou a spolupracující s počítačem
 • Mikroskop ZEISS AXIO Imager M1m
 • Durometer ZWICK ROELL

Výbava naší laboratoře je garancí všestranného hodnocení kvality naších výrobků, kterou prokazuje kontrolní dokumentace připravována přesně podle požadavků evropských norem.

Všem naším stalém odběratelům dodáváme zdarma osvědčení o kvalitě naších výrobků.

Kontrolní a výzkumné laboratoře

Kontrolní a výzkumné laboratoře

Viz též