Ve všech fázích procesu počínaje od přijetí válcovaných polotovarů až k vývozu výrobků probíhá neustálá kontrola vlastností produktů a parametrů procesu. Bez ohledu na kontrolu celého procesu předmětem kontroly je hotový výrobek.

STALMA má vlastní speciální kontrolní a výzkumné laboratoře, které umožňují komplexní posouzení vyráběných výrobků.

Měření přímosti

Viz též