Výrobky vyráběné v STALMA – tažené tyče a dráty, luopané tyče a broušené tyče jsou v souladu s tradiční technologií pro produkci jasných ocelových výrobků. Společnost používá moderní, speciální stroje a zařízení s vysokou úrovní mechanizace a automatizace.

Používané technologie mohou být použity k výrobě výrobků, které svou kvalitou splňují očekávání zákazníků a požadavky evropských norem týkajících se dotyčných výrobků. Technologická zařízení zajišťují bezpečné pracovní podmínky a výrobní proces je šetrný vůči životnímu prostředí.

Výrobní závod v Niedrzwica Duża

Viz též