PLAN POŁĄCZENIA STALMA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ORAZ INTRO INVESTMENT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

Spółka STALMA spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Puławska 38, 20-822 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332421, działając na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 30 października 2020 r. między STALMA spółką akcyjną z siedzibą w Lublinie jako Spółką Przejmującą oraz INTRO INVESTMENT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Puławska 38, 20-822 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389483 jako Spółką Przejmowaną

PLAN POŁĄCZENIA

Zobacz także

projekt współfinansowany